Contributie

 

Bondscontributie

Dit is per ingang van seizoen 2021/2022 inbegrepen bij de contributie!

Lidmaatschap opzeggen

CGVU hanteert een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de eerste dag van de volgende maand. Indien het lid binnen drie maanden na beëindiging van het lidmaatschap zich weer als lid aanmeldt, is hij/zij de contributie verschuldigd vanaf het moment dat het lidmaatschap is opgezegd tot het moment van aanmelding. Deze contributie dient alsdan betaald te worden alvorens betrokkene weer lid van de vereniging kan worden.