Lidmaatschap opzeggen
CGVU hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste dag van elk kwartaal.

Indien het lid binnen drie maanden na opzegging zich weer als lid aanmeldt, is
hij/zij de contributie verschuldigd vanaf het moment dat het lidmaatschap is
opgezegd tot het moment van aanmelding. Deze contributie dient alsdan betaald
te worden alvorens betrokkene weer lid van de vereniging kan worden.

Voorbeeld 1:
Opzegging is 28 februari
Trainen en betalen tot 31 maart
Geen lid meer vanaf 1 april

Voorbeeld 2:
Opzegging is 1 maart
Trainen en betalen tot en met 30 juni
Geen lid meer vanaf 1 juli

Dus 4 opzegmomenten:
Voor 28 feb
Voor 30 mei
Voor 31 augustus
voor 30 november

U krijgt van ons een bevestiging dat u het lidmaatschap heeft opgezegd.
mocht u deze niet ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie ledenadministratie@cgvurk.nl

Vul onderstaand formulier in om je lidmaatschap op te zeggen

Voornaam *

Achternaam *

Geboortedatum *

Adres*

Postcode*

Email adres *

Wie was je leiding?

Wat is de reden van je opzegging?

Geslacht : Man/JongenVrouw/Meisje

Neem de afbeelding over captcha

* verplicht