Contributie

Turnen Dames

  • Jong Talent = 3 uur per week = €29,- per maand
  • 5e en 6e divisie onderbouw = 3 uur per week = €29,- per maand
  • 5e en 6e divisie bovenbouw = 3 uur per week = €29,- per maand
  • 4e divisie onderbouw = 4 uur per week = €33,50 per maand
  • 4e divisie bovenbouw = 4 uur per week = €33,50 per maand

Turnen Heren

  • 4e, 5e en 6e divisie onderbouw = 4 uur per week = €33,50 per maand
  • 4e, 5e en 6e divisie bovenbouw = 4 uur per week = €33,50 per maand

Groepsspringen

  • D + E-lijn = 2 uur per week = €24,50 per maand
  • A + B + C-lijn = 3 uur per week = €29,- per maand

Acrobatische Gymnastiek

  • Jong Talent = 2 uur per week = €24,50 per maand
  • E-Instap = 1,5 uur per week = €22,25 per maand
  • E-lijn = 4 uur per week = €33,50 per maand
  • D-lijn junior = 6 uur per week = €42,50 per maand
  • D-lijn senior = 5 uur per week = €38,- per maand
  • C-lijn = 7 uur per week = €47,- per maand
  • Onderpartner/bovenpartner = 1 uur per week = €4,50 per maand

Recreatie

 • Onder de 8 jaar = 1 uur per week = €14,- per maand
 • Tussen 8 en 16 jaar = 1 uur per week = €16,- per maand
 • Boven de 16 jaar = 1 uur per week = €18,- per maand

Bondscontributie ( per kwartaal )
voor iedereen    € 6.20 per kwartaal

Wedstrijdgelden
Per wedstrijd inschrijving €12,50

Inschrijfgeld
Eenmalig €10,-

Lidmaatschap opzeggen
CGVU hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste dag van elk kwartaal.

Indien het lid binnen drie maanden na opzegging zich weer als lid aanmeldt, is
hij/zij de contributie verschuldigd vanaf het moment dat het lidmaatschap is
opgezegd tot het moment van aanmelding. Deze contributie dient alsdan betaald
te worden alvorens betrokkene weer lid van de vereniging kan worden.