Beste Ouders, leden van de CGVU,

Graag uw aandacht voor het volgende:
Op zaterdag 12 mei wordt door onze vereniging een demo dag georganiseerd in Sporthal de Schelp.
Dit is een fantastische dag waar alle facetten van de breedte van de gymsport worden gedemonstreerd. Iedere discipline en groep voert daar een enthousiasme demo op van zijn sport met veel spektakel, speciale oefeningen, muziek en shows. Een aanrader om te bezoeken en wij roepen u ook van harte op om hierbij aanwezig te zijn.
U begrijpt ook dat bij zo’n dag achter de schermen veel moet worden voorbereid en er moet nogal wat gebeuren. Kortom, we hebben vrijwilligers en transportmiddelen nodig.
Concreet:
– Zijn er vaders of moeders die misschien iemand kennen die een vrachtwagen met chauffeur beschikbaar wil stellen om de zware materialen van de sporthallen naar de Schelp te vervoeren (op vrijdagavond en na de demo-dag)
– Zijn er vaders of moeders die misschien een handje willen helpen met tillen/organiseren of anderszins.
Zouden jullie je dan op willen geven via mailadres activiteitencommissie@cgvurk.nl (Maria Visser)
Alvast bedankt!
Daarnaast stuur we jullie hierbij nog een folder voor de financieel zwakkeren, ter informatie. Het is namelijk mogelijk een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen van de gemeente Urk, indien de kosten van het sport van uw zoon of dochter een flinke hap in uw uitgaven vormt. Mocht u hiervoor in aanmerkingen willen komen dan verwijzen wij jullie naar de bijlage.
Met vriendelijke groeten,
Cees de Vries, Voorzitter
Martin van Veen, Secretaris.