Agenda algemene ledenvergadering 9 mei 2017

Logo

Algemene ledenvergadering CGV Urk

  •      Datum: donderdag 9-5-2017
  •  Tijd: 20.00 uur
  •  Locatie: Kindcentrum te Urk

Agenda

 1. Opening

2. Welkom / Agenda

3. Terugblik / nieuw bestuur

4. Presentatie beleidsplan

– Inleiding

– Technisch gedeelte

– Financieel gedeelte*

5. Vacaturebank

6. Nieuws

7. Accorderingsronde

8. Rondvraag

*De begroting voor 2017 ligt ter inzage bij de secretaris of kan op verzoek worden verstrekt.